Wyroby z elastomeru poliuretanowego ( PU)

Wyroby z poliuretanu:

 • sita do przesiewaczy – wszystkie typy
 • b_0_0_0_00_images_21

 • zgarniacze do czyszczenia taśm
 • fartuchy na oburtowania przenośnika
 • płyty na wykładanie przesypów gładkie i grzebieniowe
 • b_0_0_0_00_images_17
  Oferowane płyty służą jako zabezpieczenie przed wycieraniem ścian przesypu, zabezpieczenie przed oklejaniem się ścian przesypu oraz jako wygłuszenie.

Oferujemy również:

 • osłony wideł wózków widłowych
 • wkładki sprzęgieł
 • wkładki pługów śnieżnych
 • inne elementy formowe
 • b_0_0_0_00_images_25

Zgarniacze taśm z systemem samonapinającym
z wymiennymi skrobakami na bazie poliuretanu, stosowane dla przemysŁu chemicznego, kopalni kruszyw, transportu miału itp.